Styrelsen

Ordförande: Marie Englund Hyllstam 0320-39848, 0705918323

Vice ordförande: Lisbeth Gustavsson 0320-92363, 0703045605

Sekreterare: Ingela Kalin 0320-38000, 0706953700

Kassör: Birgit Olsson, 0320-39151, 0709287672

Bengt Andersson 0320-38001, 0708994189

Eva-Britt Andersson 0320-39490, 0703143450

Annika Johansson 0320-39811, 0706399811

Gunvor Johansson 0730581272

Ingela Olofsson 0320-39251, 0706841681

Representant i samverkansrådet: Ingela Olofsson

Om Röda Korset

Röda Korset finns på plats i Sverige och över hela världen för att hjälpa människor som drabbats av små eller stora katastrofer. Arbetet ser olika ut i vårt lokala sammanhang och ute i världen, men vårt uppdrag är alltid detsamma oavsett var vi befinner oss. Vi vill förhindra och hindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas.

Hyssna rödakorskrets har en egen styrelse som arbetar med insamlingar, både till drabbade ute i världen och till arbetet i Sverige. Vi har också aktiviteter för att uppmuntra både äldre och barn. Det kan t ex vara vårfest för äldre, resor eller cykelhjälmar till barnen i skolan.

Välkommen Du också att bli medlem i Röda Korset. På så sätt bidrar du tillsammans med miljoner andra människor till att lindra smärtan i akuta situationer och till att vardagen kan bli en aning bättre för våra medmänniskor både här hemma och ute i världen.