Hyssna Hembygdsförening är sedan många år tillbaka den förening som har hand om webbplatsen hyssna.se. Som många andra föreningar är det styrelse och medlemmar som håller liv i föreningsarbetet, detta inkluderar ju även webbplatsen. Känner du att du har något att dela med dig av? Tycker du om att skriva? Vill du hjälpa till och berätta saker som rör Hyssna, berättelser från förr eller nu?

Ta gärna kontakt med oss om du skulle vilja hjälpa till att skriva här på hyssna.se! Vill du skriva själv får du upplärning i hur du gör, förkunskapsmässigt räcker grundläggande datavana långt!

Hyssna Hembygdsförening

Ordförande Ulf Arnell
arnell.torp@gmail.com
0706-588290

Sekreterare
Peter Bonemark

Peterbonemark@hotmail.com

0706-056534

Byalaget

Ordförande Åke Andersson
070-683 77 52
akeibua@yahoo.se

Sekreterare Jan-Åke Börjesson
070-910 06 24
janake47@msn.com

Hyssna Fiber ef

Ordförande Lars Arnell
070-658 72 30
lars.arnell@ragnhildshed.se

Länk till Hyssna Fibers hemsida