Invigning av Nya Hyssnahallen

Hyssnabon Johan Norbelie hade äran att klippa bandet vid den officiella invigningen av nya Hyssnahallen. Det var över 300 Hyssnabor som närvarade och dessa fick se på basketmatch, lyssna på körsång och se ungdomar från Marbo moves uppträda med dans.

Johan Norbelie klippte bandet

Barnkören som sjunger

Basketmatchen

Foton av Calle Andren