Hyssna hembygdsförening
General Data Protection Regulation – GDPR

Personuppgiftsansvariga för Hyssna hembygdsförening är aktuell styrelse. Kontaktas via
mejl: hyssnahbf@hotmail.com
Styrelsen behandlar namn, E-postadress och till viss del adress för att föra medlemsförteckning över aktiva medlemmar i föreningen. Medlemsförteckningen uppdateras löpande med nya medlemmar och de som begärt utträde ur föreningen. Styrelsen behandlar medlemmars namn och adress för att distribuera tidskriften ”Hyssna vår hembygd” en gång per år. E-post behandlas för utskick och nyheter

Styrelsen för kontaktlista (namn, adress, telefonnummer och mejladress) över aktiva styrelseledamöter och suppleanter för utskick av kallelser, dela information och kontakt emellan möten.

Arbetsgrupper eller ”kommittéer” för kontaktlista (namn, telefonnummer och mejladress) för utskick av kallelser, dela information och kontakt, parterna emellan.

Som medlemmar i Västra Götalands hembygdsförbund rapporterar styrelsen årligen antalet aktiva medlemmar i föreningen. Inga personuppgifter på individnivå lämna ut.

Föreningen hanterar inbetalningar genom bankgiro och Swish. Dessa innefattar namn och bankreferens samt telefonnummer från Swish.

Som medlem har varje enskild individ egen rätt att få reda på vilka uppgifter som hanteras. Kontakta aktiv styrelse för information och korrektion. Varje individ har rätt att begära utträde ur föreningen när som helst under pågående år.

Om tidigare medlem förnyar sitt medlemskap efter årsmötet sparas uppgifterna till dess att personen väljer att avsluta sitt medlemskap. Om medlemskapet inte förnyas sparas uppgifterna i max 18 månader för att därefter raderas. Om en medlem aktivt väljer att avsluta sitt medlemskap i förtid raderas individens uppgifter utan onödigt dröjsmål eller senast inom en månad (30 dagar). Tiden kan förlängas med ytterligare 30 dagar med tillåtelse från individen.

Vid misstanke om att uppgifterna behandlas på fel sätt ber vi er kontakta den aktiva styrelsen för information.
Om misstanke kvarstår vänligen kontakta Datainspektionen för inlämnande av klagomål.

Vid personuppgiftsincident skall styrelsen själva rapportera till Datainspektionen.