Add Listing

1
Val av kategori
2
Information om annons
3
Listing Images
Välj först om du vill registrera ett företag, besöksmål eller en förening, om du inte tycker att något av detta passar in på dig så välj "Allmän" tills vidare och kontakta oss med önskemål om ny kategori.
Fyll sedan i formuläret så gott du kan, det är inte ristat i sten utan det går att ändra senare. Vissa uppgifter är obligatoriska, t.ex. e-postadress, denna visas dock inte i katalogen utan används av oss för administrativa skäl, för att kommunicera med dig kring din annons, t.ex. meddela när den är publicerad, det är också till den eventuella meddelanden vida kontaktformuläret på din sida skickas.
I dagsläget finns ingen möjlighet att skapa konto för att kunna redigera din annons senare, du kan dock alltid höra av dig till oss om du behöver hjälp med annonsen.
ANGÅENDE BILDER: Det finns möjlighet att lägga in bilder, det ger liv och dynamik till både översikten och webbplatsen, men det är inget krav! Låt inte "bild-möjligheten" bli ett hinder och tänk "jag gör detta sedan när jag fått en bra bild" - hellre en bildfri annons än ingen annons alls! 🙂
Gratis annons
  • 365 days
  • 4 bilder tillåtna.
Gratis