Aktuell information om Hyssna Pensionärsförening.

Hyssna Pensionärsförening Styrelse

Erland Olofsson                 ordf.                                             tel. 0703389523
Ulf Gottfridsson                 v.ordf.                         tel. 0320-39351 el.  0705797798
Irene Rydell                     kassör                         tel. 0320-39548 el.  0705249008
Astrid Berg                    sekr.                               tel. 0320-39135 el.  0705379731
Kjell Davidsson                                                 tel. 0320-39098 el.  0702598354
Ulf Gottfridsson                                               tel. 0320-39351 el.  0705797798       Maj-Britt Olofsson                                                 tel. 0702449342
Lena Andersson                                                         tel. 0705623648
Kerstin Eriksson             ersättare                       tel. 0320-39491 el.  0702194802
Erik Eriksson                    ersättare                       tel. 0702131370


För aktiviteter se kalendern.