Styrelsen

Ordförande: Ulf Arnell, 0706-588290

Sekreterare: Peter Bonemark, 0706- 056534

Kassör: Birgit Olsson  070-928 76 72

Börje Ohlsson, 0703-233082

Lennart Gustavsson, 0320-92363

Arne Johnsson 0320-391 54

Dag Karlsson 0320-920 74

Sven-Olof Arnell 0320-392 02

Suppleanter

Hasse Persson, 0320-39055

Astrid Berg, 0320-391 35

Stadgar

Här hittar du både nuvarande stadgar samt de reviderade stadgarna vi beslutar om på årsstämman den 28 mars 2019.

Alla dokumenten öppnas i ny flik.

Stadgar

Styrelseprotokoll 2019-03-06

Årsmöteshandlingar från stämman 2019-03-28

Konstituerande styrelsemöte 2019-04-03

Styrelseprotokoll 2019-04-03

Protokoll för möte med kommiteerna 2019-04-24

Styrelseprotokoll 2019-05-02

Stäng meny