Styrelsen
Ordförande: Ulf Arnell, 0706-588290

Sekreterare: Anna Faxgård 0320-397 77, 070-658 79 10

Kassör: Birgit Olsson  070-928 76 72

 

Börje Ohlsson, 0703-233082

Lennart Gustavsson, 0320-92363

Arne Johnsson 0320-391 54

Peter Bonemark, 0706- 056534

Dag Karlsson 0320-920 74

Sven-Olof Arnell 0320-392 02

Suppleanter

Hasse Persson, 0320-39055

Astrid Berg, 0320-391 35

Stäng meny