Styrelsen

Ordförande: Ulf Arnell, 0706-588290

Sekreterare: Peter Bonemark, 0706- 056534

Kassör: Birgit Olsson  070-6443904

Börje Ohlsson, 0703-233082

Lennart Gustavsson, 0320-92363

Arne Johnsson 0320-391 54

Emma Johansson

Hans Johansson

Anders Davidsson

 

Suppleanter

Hasse Persson, 0320-39055

Astrid Berg, 0320-391 35

Stadgar

(Dokumenten öppnas i ny flik.)

OBS

 TILL FÖLJD AV RÅDANDE OMSTÄNDIGHETER ÄR ÅRSSTÄMMAN DEN 25 MARS TILLSVIDARE UPPSKJUTEN

Handlingar till årsstämma

Dagordning

Verksamhetsberättelse årsmötet

(Tillgängliga senast 14 dagar före utsatt stämma)

Vid allmänna frågor, förslag, motioner eller kontakt med styrelsen vänligen skicka meddelande till – hyssnahbf@hotmail.com

Vi ber att eventuella handlingar som hör årsstämma ska vara inne senast sista december för att hinna behandlas