Extrastämma Hyssna Fiber

Måndagen den 9/12-13 hölls en extrastämma i bygdegården gällande fiberledningen i Hyssna.
Syftet var att komma till ett beslut om hur föreningen skulle gå vidare i sitt arbete. Två förslag röstades igenom:

  • Ge styrelsen i uppdrag att fullfölja planerna på att bygga ett fibernät i området enligt lämnad information och inom en kostnadsram på maximalt 17 500 kr vid grävstart.
  • Medlem skall betala en första del av insatsen om 3 000 kr vid tecknande av anslutningsavtal, dock senast den 31 mars 2014. Resterande belopp betalas enligt beslut av styrelsen.

163 medlemmar var närvarande, fullmakter fanns för ytterligare 31 stycken, och med övriga medföljande intresserade var besöksantalet i bygdegården över 200 personer.

Roligt att se ett så stort intresse för vår bygds framtid!

Mer detaljerad information från mötet samt om Hyssna fiber finns att läsa på hyssnafiber.se.
Än är det inte för sent att anmäla sig!

Bygdegården2Bygdegården1