Information från Vuxenskolan

Information från Vuxenskolan

Kallelse och välkommen.
Informationsmöte i Bygdegården i Hyssna den 6 februari kl. 19.00

Eva-Karin Torhem Arnell från Vuxenskolan och informerar om nyheter och ändrade regler.

Anmäl din ankomst till ellinor@gyllenepromotion.se och hur många som kommer från din förening.

Inbjudan är skickad till:

Hyssna Byalag, Hyssna Bygdegård, Hyssna Fotoklubb, Hyssna Hembygdsförening, Hyssna LRF, Hyssna Pensionärsförening, Konstverket, Surtans Dalgång.